» Beeldende Therapie en kinderen
Beeldende therapie sluit prima aan bij de leefwereld van het kind. Kinderen leven in een wereld van directe actie. Ze leren door te spelen, kinderen gebruiken het spel om emotionele ervaringen tot uitdrukking te brengen en te verwerken. 'Spelen' (waaronder beeldend werken) is een veilige manier voor het kind om dat wat het kind uit evenwicht brengt en verstoort te verwerken.

Kinderen zijn verbaal dikwijls nog niet zo sterk, zeker waar het gaat om het uitdrukken van hun ervarings- en gevoelswereld. Praten binnen beeldende therapie mag, maar hoeft niet omdat het niet op de eerste plaats het middel is om het doel te bereiken.

Taal kan voor sommige kinderen en situaties een bedreiging vormen.
Veel kinderen laten een ontoegankelijkheid zien van hun ervaringswereld, ze sluiten zich er voor af. In het beeldend werk kunnen onbewuste processen op een veilige, indirecte manier geuit worden. Beeldende elementen hebben, in tegenstelling tot taal, geen vaststaande betekenis. Ze hebben een andere structuur en beschikken over andere elementen dan taal. Beeldelementen appèlleren op een andere manier aan voorstellingen en ze sluiten aan bij andere psychische aspecten. Hierdoor werkt het medium niet alleen indirect, maar de visuele expressie is sterk ervaringsgericht en daarom ook onmiddellijk en direct in staat de psychische conflicten en emoties tot uiting te brengen.

Gevoelens uitdrukken in het beeldend materiaal is indirect omdat het gevoel 'benoemd' wordt 'in' het medium (door middel van bv. verf, klei, papier, hout,…) en niet in een woord. De beeldende expressie is een weerspiegeling van het gevoel die maakt dat aan de hand van die weerspiegeling beleving plaats kan vinden. Door de indirecte wijze waarop de weerspiegeling plaats vindt, is sprake van een veilige situatie waardoor het kind gevoelens kan toelaten.

Een kenmerk van het beeldend werken is dat het uiteindelijke product (het resultaat, in het hier-en-nu gemaakt), helpt om afstand te nemen van de emotie. Het wordt letterlijk buiten de persoon geplaatst; er kan afstand van genomen worden, men kan het terug naar zich toe halen, het kan verbrand of vernietigt worden…. Afstand kunnen nemen van het gemaakte werk helpt om de emotie cognitief te integreren en er betekenis aan te verlenen.
Beeldende therapie is een laagdrempelige therapie. Ook als het kind geen of weinig inzicht heeft in zijn probleem, of geen wil toont tot veranderen, kan dikwijls toch via methodische handvaten een ingang gevonden worden. Van een contra-indicatie kan sprake zijn wanneer blijkt dat het kind totaal geen affiniteit kan opbouwen met het beeldend werken.
[ terug... ]Omhoog


Loesjewww.lkng.nl

  • Site van het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg. Hier vind je o.a. de tekst van Kun je uit hemel vallen?

www.reikicentrum.nl

  • Site over reiki, ook voor kinderen.

site van Ton Leenhouts

  • home.hetnet.nl/~f2huwbalans

www.vaktherapie.nl

  • Site van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen

teller


Copyright 2002-2018