» Wat is Beeldende Therapie?

Beeldende therapie is een therapievorm waarbij gewerkt wordt met beeldende middelen: o.a. tekenen, schilderen, klei, textiel, hout, metaal, kosteloos materiaal.

Ieder mens is creatief. De therapie is erop gericht om die creativiteit te gebruiken, om op een andere manier over problemen te "praten": ze vorm te geven en ze letterlijk onder ogen te zien.

Voor veel mensen, en in het bijzonder voor kinderen, is het makkelijker hun gedachten en gevoelens vorm te geven in materialen dan erover te praten.

Voor wie?
Voor kinderen en mensen met een verstandelijke beperking die bijvoorbeeld:
- een geliefd persoon hebben verloren,
- weinig zelfvertrouwen hebben,
- moeite hebben met het uiten van en omgaan met gevoelens,
- moeilijk contact maken,
- tijdens samenspelen of samenwerken in de problemen komen,
- aanpassingsproblemen hebben of juist problemen op gebied van weerbaarheid en assertiviteit,
- geen inzicht hebben in het effect van het eigen gedrag op anderen.

Waaraan kan gewerkt worden?
Doelstellingen kunnen zijn:
- het verwerken van verlies: rouwverwerking,
- het verminderen van (faal)angst;
- het omgaan met emoties;
- het vasthouden van de aandacht;
- het stimuleren van doelgericht werken;
- het ondergaan van winst- en verlieservaringen;
- het vergroten van de frustratie-tolerantie;
- het leren samenwerken;

Werkstukken.
Het doel van de therapie is niet iets moois te maken: het gaat om de activiteit op zich en niet om het uiteindelijke product. Het belangrijkste is de omgang met materialen.

De gemaakte werkstukken blijven gedurende de duur van de gehele therapie opgeborgen in de therapieruimte. Na het beŽindigen van de therapie kunnen de werkstukken meegenomen worden.

Aanmelding.
Aanmelden kan telefonisch en via e-mail. Een verwijsbrief van de huisarts is niet nodig.
Er volgt eerst een kennismakingsgesprek.

Kosten.
Een sessie duurt 1 tot 1Ĺ uur.
De kosten bedragen Ä45,- per sessie.
Het kennismakingsgesprek is kosteloos.


[ terug... ]Omhoog


Loesjewww.lkng.nl

  • Site van het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg. Hier vind je o.a. de tekst van Kun je uit hemel vallen?

www.reikicentrum.nl

  • Site over reiki, ook voor kinderen.

site van Ton Leenhouts

  • home.hetnet.nl/~f2huwbalans

www.vaktherapie.nl

  • Site van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen

teller


Copyright 2002-2018